Riskläkemedel för äldre i Danmark

350 000 äldre i Danmark använder riskläkemedel.
Danmarks Apotekarföreningen har publicerat en analys av användningen av olämpliga läkemedel till äldre i landet.
60 % av de äldre som fick en läkemedelsgenomgång använde riskläkemedel som medförde förslag om ändring av medicineringen.

Analysen bygger på en utvärdering av läkemedelsgenomgångar på 43 vårdcentraler i Köpenhamn. De läkememedel som oftast blev föremål för ändring var vätskedrivande, sömnmedel (bensodiazepiner och liknande) och svaga smärtstillande läkemedel i gruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Minskande trend

Äldres användning av dessa riskläkemedel har minskat de senaste 10 åren, men det är fortfarande cirka 350.000 äldre över 65 år som använder dessa läkemedel.
Även i danmark finns en särskild lista (röd-gul-grön lista) över läkemedel som kräver förnayd bedömning av indikationen hos äldre. På denna lista är läkemedlen markerade med färger som innebär att läkemedlet ska undvikas, att det ska följas upp på korrekt och aktuell indikation samt att läkemedlet bör omvärderas p b a avsaknad av evidens, biverkningar eller annat.

Läs mer om undersökningen på denna länk; Riskläkemedel för äldre i Danmark