Nyhet 2 juli , 2014

Koll på läkemedel lanserar ny webbplats

Koll på läkemedels webbplats har gjorts om och fått ny fräsch layout och tydligare struktur. Lanseringen sker i samband med det seminarium om äldre och läkemedel som arrangeras i Almedalen.

Webbplatsen vänder sig till vården, dels läkare och dels till hemtjänstpersonal samt till äldre patienter och anhöriga för att ge stöd och råd om läkemedelsbehandling. Avsändare är SPF (Sveriges Pensionärsförbund), PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och Apoteket gemensamt.

Omfattande stödmaterial för äldre och anhöriga

Den nya webben innehåller bland annat nyheter, reportage och intervjuer med inriktning på läkemedel till äldre. Naturligtvis finns det också information om samarbetsprojektet Koll på läkemedel, målet med samarbetet och hur Koll på läkemedel arbetar med möten och studiecirklar.

Naturligtvis finns även Okloka listan – en förteckning över läkemedel som är olämpliga till äldre med länkning till FASS patientinformation om dessa preparat. På webbplatsen finns information om alla tjänster som finns på apoteket.se samt läsa mer om Elektroniskt expeditionsstöd.Här finns också stöd för studiecirklar och möten som SPF och PRO erbjuder om läkemedelsanvändning samt övriga tjänster som föreningarna har på sina respektive webbplatser.