Nya framgångar för Koll på läkemedel – Över 80 000 äldre slipper olämpliga läkemedel

Projektet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldres läkemedelsbehandling. Andelen personer över 80 år som får olämpliga läkemedel utskrivna har fortsatt att minskat till 13,9 procent under år 2018. Totalt slipper nu över 80 000 äldre olika olämpliga läkemedel. Variationen mellan olika kommuner och regioner är dock stor. Norberg och Uppviding är de kommuner där minst olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre – flest skrivs ut i Öckerö och Överkalix.

Sedan initiativet till Koll på läkemedel togs för tio år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 13,9 procent 2018. Ett av målen när projektet startades som ett samarbete mellan Apoteket, SPF och PRO var just att halvera denna siffra.

– Totalt i landet har antalet patienter över 80 år som hämtat ut olämpliga läkemedel minskat med 80 422 mellan år 2010 och 2018. Detta är oerhört glädjande, och visar att det är långsiktigt möjligt att förändra läkemedelsbehandlingen av äldre, säger Apotekets Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande i Koll på läkemedel.

Variationerna mellan landets kommuner och landsting är fortfarande stora. Avståndet mellan rikssnittet på 13,9 procents andel som använder olämpliga läkemedel och nivån för förskrivningen i en enskild kommun kan vara stort. Kommunen med störst relativ mängd personer över 80 år med olämpliga läkemedel är Öckerö med 23,3 procent. Norbergs kommun ligger i andra änden av listan, med en andel på 7,8 procent. Alla kommuner visar en nedåtgående trend sedan Koll på läkemedel började redovisa statistiken 2010.

– Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll, men variationen mellan kommunerna är alldeles för stor. Var man bor i ska inte vara avgörande för om man får tillgång till en bra läkemedelsbehandling, säger Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvård, PRO.

– Alla har vi en anknytning till läkemedel på ett eller annat sätt. Koll på Läkemedel har samlat oss kring en viktig fråga, nämligen rätt läkemedelsbehandling av äldre, säger Thony Björk, läkemedelssakkunnig, SPF Seniorerna.

– Variationerna mellan landets kommuner är fortfarande stora – varför arbetet måste fortsätta med oförminskad kraft. Vi hoppas därför på fortsatt stöd från regeringen, säger Solveig Hansson, SKPF Pensionärerna.

Minska multimedicineringen

Under perioden 2010-2018 har Koll på läkemedel även följt hur många personer över 80 år som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år. Målsättningen var att även denna andel skulle halveras, vilket inte har uppnåtts. År 2018 låg andelen på 47,6 procent. Siffran är svagt ökande men även den varierar stort mellan kommunerna. Vissa kommuner har gjort stora framsteg när det gäller behandling av äldre med läkemedel. Flera satsningar har samverkat till detta, inte minst kommunernas och landstingens ökade fokus på äldre och läkemedel.

Här är de kommuner där minst olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

  1. Norberg 7,8%
  2. Uppviding 7,9%
  3. Östra Göinge 8,3%
  4. Eslöv 8,9%
  5. Mora 9%

Här är de kommuner där flest olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

  1. Öckerö 23,3%
  2. Boden 21,3%
  3. Överkalix 20,7%
  4. Mellerud 20,3%
  5. Arvidsjaur 19,8%

Hela statistiken för år 2018 finns här

/Lars-Åke Söderlund, ordförande

För ytterligare information:

Anna Werkelin Ahlin, PRO 073-807 07 88
Thony Björk, SPF Seniorerna 070-520 03 57
Solveig Hansson, SKPF Pensionärerna 070-550 59 41
Lars-Åke Söderlund, Apoteket 070-660 84 32