Risk för felmedicinering

Många sjukdomar behandlas effektivt med moderna läkemedel. För sjukdomar som till exempel astma, blödarsjuka, bristsjukdomar, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, infektioner, magsår, psykiska sjukdomar, smärta och tumörer är medicinering den viktigaste och ofta livräddande behandlingen. Felmedicinering är en riskfaktor för många patienter.

Läkemedelsbehandling kostar mycket och inte minst därför måste användningen vara så effektivt som möjligt. Koll på läkemedel stödjer bästa möjliga användning av läkemedel och arbetar för minskad felmedicinering till äldre patienter.

Problem med läkemedelsbehandlingar beror i första hand på hur dessa används av patienten. Varje steg från läkemedelsforskning och utveckling, tillverkning och distribution fram till patienten är noga kvalitetssäkrade.

Den svagaste länken i kedjan är dock läkarnas förskrivning och patientens egen användning av medicinen. Om läkemedelsbehandling inte fungerar som avsett,  kan det vara lätt att kritisera själva medicinen, men problemen förorsakas oftare av hur den används i praktiken.

Felmedicinering

Läkemedel ska förebygga, lindra eller bota sjukdom. För att uppnå önskade effekter, utan oacceptabla biverkningar måste alla läkemedel väljas (förskrivas), användas och doseras rätt. Dessutom krävs information och råd till patienten om korrekt användning.

Många patienter följer inte sin läkares ordinationer, utan tar sina läkemedel på annat sätt. Då är sannolikheten eller risken stor att patienten blir felmedicinerad.

Äldre patienter kan vara särskilt utsatta genom att;

  • Ha för många mediciner
  • Ha mediciner som är olämpliga
  • Få för höga doser,
  • Ha riskfyllda kombinationer av mediciner
  • Fortsätta med behandling som borde avslutas, d v s behandlas längre än vad som behövs.

Uppdaterad Mars 2018.