Koll på Läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet har pågått sedan 2009 där syftet är att utbilda och stödja äldre patienter så att de själva kan verka för en bättre behandling.

I Sverige finns det ca 1,8 miljoner ålderspensionärer där majoriteten använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men en läkemedelsbehandling kan också innebära särskilda risker för äldre personer eftersom de är känsligare än yngre. Många får även för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre, en utmaning som Koll på läkemedel försöker motverka genom evidensbaserad opinionsbildning.

Säker och välfungerande läkemedelsanvändning

Under 2016 och 2017 har Koll på läkemedel tilldelats ekonomiskt stöd från Regeringen. Bidraget var avsett att användas till arbete med bland annat läkemedel och fallskador och jämlikhet i läkemedelsförsörjningen. Idag fortsätter vi att i bästa möjliga mån ge råd och stöd till äldre genom webbinarium och i debattforum.

Elektroniskt expertstöd EES

Elektroniskt expertstöd (EES) Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel...

Läs hela artikeln

Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård . Guiden heter ”Min guide till...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln