Koll på Läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet har pågått sedan 2009. Syftet är att utbilda och stödja äldre patienter så att man själv kan verka för en bättre behandling.

I Sverige finns det ca 1,8 miljoner ålderspensionärer. De flesta av dessa använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men läkemedel innebär också särskilda risker för äldre personer eftersom de är känsligare än yngre, och många får för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre. Detta försöker Koll på läkemedel motverka genom evidensbaserad opinionsbildning.

Koll på läkemedel ger dig stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning.

Under 2016 och 2017 har Koll på läkemedel tilldelats ekonomiskt stöd från Regeringen. Bidraget är avsett att användas till arbete med bland annat läkemedel och fallskador och jämlikhet i läkemedelsförsörjningen.

Elektroniskt expertstöd EES

Elektroniskt expertstöd (EES) Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel...

Läs hela artikeln

Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård . Guiden heter ”Min guide till...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln