Kommer du ihåg Gulli?

En patient som fick mycket uppmärksamhet i medierna för några år sedan var Gulli. När hon fick epileptiska anfall så blev också hennes medicinering felaktig genom feldosering. Det ledde till att hon så småningom bedömdes som gravt dement.

Men Gulli var inte dement. Efter elva år, då hon var helt sängliggande och inte längre kunde uttrycka sig med tal, kunde hon helt plötsligt kommunicera med omvärlden igen och komma tillbaka till sitt gamla liv. Anledningen var att man, i tro att hennes liv närmade sig slutet, helt avslutade hennes medicinering.

Tyvärr finns det flera fall som Gulli i Sverige. En del okända och andra kända. Hur stort mörkertalet är vet vi inte. De flesta får säkert god vård och har en bra medicinering. Men ibland haltar bedömningar om dosering, om vilka läkemedel som passar bra tillsammans med andra och vilka biverkningar de kan ge hos äldre. Det finns aldrig någon garanti för att fel- och/eller övermedicinering uppstår igen bland olika patientgrupper.

Berättelsen om Gulli engagerade många och var en av anledningarna till att samarbetet ”Koll på läkemedel” startade. Idag lever inte Gulli längre, men efter att hon återkom till livet fick hon flera bra år med sina anhöriga.

 

Uppdaterad juni 2015.

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund