Att få sina läkemedel i dospåsar

En service som är särskilt värdefull för patienter som behöver hjälp att komma ihåg sina doseringstillfällen och vilka läkemedel som ska tas.

Många patienter och särskilt ofta äldre patienter kan få sina läkemedel förpackade i dospåsar. Det kallas också dosdispenserade mediciner. Patienten får sina läkemedel förpackade i en liten plastpåse som innehåller de tabletter som man ska ta vid varje enskilt doseringstillfälle. Dospåsarna levereras för en eller två veckors förbrukning åt gången. Många patienter får sina dosläkemedel levererade hem, till ett närliggande apotek eller utlämningsställe eller till sitt särskilda boende eller äldreboende.

Varje dospåse innehåller de läkemedel som du tar vid ett och samma tillfälle och påsen är tydligt märkt med ditt namn, ditt födelsedatum, vad påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas. Det gör att du som patient alltid kan vara säker på att du tar rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

De läkemedel som du använder och som inte dosförpackas  – till exempel brustabletter, flytande läkemedel (hostmediciner, laxermedel etc.)  och läkemedel som du ska ta endast vid behov – kan du beställa så att du får dem levererade tillsammans med dina dospåsar.

För att bli dospatient måste en läkare ordinera detta och informera dig som patient och/eller dina anhöriga om tjänsten. När du samtycker till att bli doskund godkänner du också att apoteken får utbyta information om dina läkemedel med läkare och vårdpersonal. Naturligtvis gäller apotekens och sjukvårdens tystnadsplikt.

Du kan läsa mer om att få sina läkemedel i dospåsar på Apotekets webbplats.
Där finns också en film om dosdispensering.