Nu finns den senaste statistiken på hemsidan

Koll på Läkemedel har nu publicerat den senaste statistiken med siffror till och med 2015 för de mätetal vi följer vad gäller medicinering av äldre patienter 80+. Du hittar statistiken här på hemsidan med Excel listor för samtliga kommuner, regioner och landsting i Sverige. De två mätetalen multimedicinering respektive olämpliga läkemedel för äldre (80+) har över åren haft en helt olika utveckling.

Olämpliga läkemedel till äldre – stor nedgång i användning

Vi kan idag konstatera att det under de senaste åren gått mycket bra att minska användningen av olämpliga läkemedel för äldre. Procentandelen användning av sådana läkemedel i hela landet har minskat från 31 % år 2010 till 17,9 % det senaste året.
I årets statistik kan vi konstatera att detta mätetal återigen har förbättrats markant. Under senaste året (från 2014 – 2015) har användningen av olämpliga läkemedel minskat  i majoriteten av kommunerna. 245 av de 290 kommunerna (83,8%) har lägre andel användning av olämpliga läkemedel till äldre 2015 än de hade 2014. Det visar tydligt att man arbetar aktivt med att minska användningen av olämpliga läkemedel. Förhoppningsvis är det ett resultat av att fler läkemedelsgenomgångar genomförs då dessa läkemedel sätts ut.

landet-totalt-diagram2

Bild 1. Utveckling av användningen av olämpliga läkemedel till äldre (80+) från 2010 – 2015. En tydlig trend visar att Koll på läkemedel kommer att nå målet att halvera detta mätetal till 2017. (Källa; Socialstyrelsen, diagram Margita Jacobsson)

Statistiken visar att den kommun som ligger lägst vad gäller användningen av olämpliga läkemedel är Skinskatteberg med endast 8,5 % användning att jämföra med snittet i riket som ligger på 17,9 %.
Den hösta användningen av olämpliga läkemedel till äldre sker idag i Öckerö kommun som har en användning på 28,9 %. Öckerö kommun har över åren ändå minskat sin användning mycket då kommunen låg på 48,7 % 2010 då vi påbörjade mätningarna.
Koll på läkemedel kommer att uppnå målet vi har att halvera användningen av olämpliga läkemedel till år 2017. Detta framgår av nedanstående diagram.

Multimedicinering – minskar inte

Mätetalet fler än 10 läkemedel till patienter över 80 år har däremot inte utvecklats på liknande sätt som mätetalet olämpliga läkemedel. Multimedicinering ligger kvar på samma nivå som 2010 d v s ca 46 – 47 %. Denna statistik redovisar andel patienter 80+ som på apotek hämtat ut receptförskrivna läkemedel per kommun, län och i riket. Statistiken visar inte att patienten står permanent på ett visst antal läkemedel då siffrorna visar att patienten i fråga minst en gång under det aktuella året hämtat ut det förskrivna läkemedlet. Statistiken inkluderar därmed både tillfälliga medicineringar, t ex en antibiotikakur eller en tillfällig smärtlindrande medicin vid sidan om den kroniska medicineringen som patienten har.
Statistiken säger inte något om förskriven mängd, dos eller behandlingens längd.
Därför är mätetalet multimedicinering också svårare att följa och påverka då det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till till skillnad från mätetalet användning av olämpliga läkemedel.
Koll på läkemedel kommer som det ser ut nu inte att uppnå målet att halvera användning av fler läkemedel än 10 till patienter 80+. Förhoppningsvis har vårt arbete ändå satt fokus på att se över antalet läkemedel hos patienter som har många preparat förskrivna.
Utvecklingen för multimedicinering framgår av nedanstående diagram.

landet-totalt-diagram1

Bild 2. Användningen av fler läkemedel än 10 till patienter 80+. Trenden ligger på samma nivå över åren. Koll på läkemedels mål till 23,4 kommer inte att nås. Se även ovan om mätetalet som sådant.( Källa: Socialstyrelsen. Diagram: Margita Jacobsson.)

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck