Elektroniskt expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel och öka säkerheten för dig som patient.

Med hjälp av EES får farmaceuten tillgång till samlad information om aktuell medicin som ska hämtas ut och jämför med övriga förskrivna mediciner för att kunna bedöma om medicineringen är lämplig  eller om något behöver göras för att förbättra den.

Till exempel kan systemet upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan
  • Läkemedel som krockar med varandra
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

Du kan vända dig till ett apotek om du vill ha en EES-bedömning av din medicinering. Apoteket är en av flera apotekskedjor som använder expertstödet.