Elektroniskt expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel och öka säkerheten för dig som patient.

Med hjälp av EES kan farmaceuten gå in i den elektroniska receptdatabasen och se alla mediciner som en patient har fått utskrivet.  Det är ett hjälpmedel vid receptexpediering för att jämföra ett aktuellt recept med patientens övriga förskrivna mediciner. När patienten ger sitt samtycke får farmaceuten tillgång till samlad information för att kunna bedöma om medicineringen är bra eller om något behöver göras för att förbättra den.

Till exempel kan systemet upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan
  • Läkemedel som krockar med varandra
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

Du kan vända dig till ett apotek om du vill ha en EES-bedömning av din medicinering. Apoteket är en av flera apotekskedjor som använder expertstödet.

Samtycket du lämnar lagras i ett särskilt samtyckesregister hos eHälsomyndigheten och gäller för alla apotek. Ytterligare information finns i en informationsbroschyr som du kan få på apoteket.

Du hittar också ytterligare information på e-hälsomyndighetens hemsida om EES.

 

Uppdaterad november 2016.

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck