Möten och studiecirklar – för medlemmar i PRO och SPF Seniorerna

PRO och SPF Seniorerna arrangerar medlemsmöten och studiecirklar om bättre läkemedelsanvändning hos äldre. Koll på läkemedel har ett arbetsmaterial;  ”Kloka frågor” och ”Kloka rättigheter”, som kan användas vid dessa tillfällen. Nu finns också ett utbildningsprogram som kan användas vid en studiecirkel.

Oavsett om man har Koll på läkemedel som en programpunkt på ett medlemsmöte, eller som studiecirkelmaterial fungerar materialet som stöd för en diskussion om läkemedelsanvändning. Apoteket AB kan ställa upp med farmaceuter från sina apotek om den lokala medlemsorganisationen önskar och om möjlighet finns för apoteket. Ta kontakt med närmaste apotek och fråga om de kan komma på ett möte om läkemedel till äldre. Du hittar kontaktuppgifter till ditt närmaste apotek på Apotekets hemsida.

En del vårdcentraler ställer också upp t ex med läkare eller annan kunnig personal – fråga om de har möjlighet. En annan resursperson kan vara den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MASEN). Om flera medlemmar i den lokala föreningen vill fördjupa sina kunskaper om läkemedel rekommenderar vi en studiecirkel. För att starta en cirkel krävs minst tre och högst tjugo personer, som under tre studietimmar om 45 minuter och  vid minst tre tillfällen samlas, för att lära sig mer om läkemedel och patientinflytande. Då kommer Kolls arbetsmaterial väl till pass. Till materialet  finns en enkel studiehandledning och även till sin studiecirkel kan det vara en bra idé att bjuda in en farmaceut, en sjuksköterska eller en doktor.

Ta kontakt med ert studieförbund för att komma igång. Arbetsmaterialet från Koll på läkemedel hittar du här på hemsidan (Kloka rättigheter och Kloka frågor). Du kan beställa material genom att att kontakta din organisation via mail eller telefon.. Vill man fördjupa sig ytterligare, finns ett bra studiecirkelmaterial från Nestor FoU-center  som heter” Må bra – med eller utan läkemedel” med tillhörande cirkelledarhandledning.

Stödmaterial för att arrangera studiecirkel hittar du här: Att arrangera en studiecirkel v 0.1

Uppdaterad oktober 2015

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck