Tips för äldre om coronaviruset

 • Undvik att träffa släktingar då de kan vara smittade utan att veta om det.
 • Undvik att träffa andra äldre, t.ex. grannar inomhus
 • Att träffas utomhus går däremot bra, men undvik att sitta för nära varandra.
 • Det är bra att promenera och vistas ut, så undviker du risker för andra hälsoproblem. Motion är nyttigt.
 • Undvik att åka buss, tunnelbanna och annan kollektivtrafik.
 • Be någon hjälpa dig att göra matinköpen, inköp av läkemedel på apoteket o.s.v. – på såväl livsmedelsbutiker som apotek kan det bli trångt, man kommer nära andra, och risken för smittspridning ökar
 • Är du duktig på att använda din dator – gör matinköpen respektive inköp av läkemedel digitalt
 • Håll ordentliga avstånd till andra
 • Kontakta inte sjukvården om du bara är ”lite” dålig. Andningsproblem är det största varningstecknet på COVID-19
 • Är du runt 70 år, eller äldre – då tillhör du en riskgrupp!
 • Tänk på att tvätta händerna ofta och använd handsprit, och alltid före måltid – tvål,vatten och handsprit är effektivt mot viruset.
 • Har du symptom som feber och hosta, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

 

På dessa sidor får du som äldre bra information om coronaviruset och vilka skyddsåtgärder du bör vidta

 

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/film-om-corona-teckentolkad/

/Lars-Åke Söderlund