Presentationer

I olika sammanhang, t ex vid möten med pensionärsorganisationer, i Almedalen etc. presenterar Koll på läkemedel statistik eller annan kunskap om läkemedel och äldre. På den här sidan kan du ladda ner presentationer som har använts vid dessa tillfällen.

Utbildning om läkemedel & fallskador hösten 2017

Stockholm: Utbildning läkemedel och fall – Stockholm (pdf)

Malmö: Utbildning läkemedel och fall – Malmö (pdf)

Göteborg: Utbildning läkemedel och fall – Göteborg (pdf)

Umeå: Utbildning läkemedel och fall – Umeå (pdf)

Deltagare på konferens i Göteborg

 

Informationsmöten för KPR-representanter hösten 2014

KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Sten Boström
KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Arne Melander 2015

Bild. Möte med KPR representanter från Norrlandslänen, Arlanda 2014

Uppdaterad november 2017.

 

Apotekare, Redaktör för Koll på läkemedel Teresa Matérn