Presentationer

I olika sammanhang, t ex vid möten med pensionärsorganisationer, i Almedalen etc. presenterar Koll på läkemedel statistik eller annan kunskap om läkemedel och äldre. På den här sidan hittar du olika presentationer som har använts vid dessa tillfällen.

Utbildning om läkemedel & fallskador 2017

Stockholm: Utbildning läkemedel och fall Stockholm (pdf)

 

 

Informationsmöten för KPR-representanter hösten 2014

KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Sten Boström
KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Arne Melander 2015

Bild. Möte med KPR representanter från Norrlandslänen, Arlanda 2014

Uppdaterad oktober 2015.

P1060910

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck