Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård .

Guiden heter ”Min guide till säker vård” och finns hos Socialstyrelsen. I min guide till säker vård ges tio goda råd för din egen medverkan till säker vård. Dessa råd är; Ref. Min guide till säker vård, Socialstyrelsen, juli 2011.

Min guide till säker vård

 

Uppdaterad oktober 2015.

1

Förbered dig inför dina kontakter med vården.

2

Berätta om dina besvär och dina vanor.

3

Delta i besluten om din vård och behandling.

4

Fråga om din fortsatta vård och behandling.

5

Be om skriftlig information som stöd för minnet.

6

Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig.

7

Lär känna dina läkemedel – hur de verkar och varför du ska ta dem.

8

Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.

9

Gör ett rökuppehåll i samband med operation.

10

Säg till om något verkar vara fel.

Ref. Min guide till säker vård, Socialstyrelsen, juli 2011

Elektroniskt expertstöd EES

Elektroniskt expertstöd (EES) Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel...

Läs hela artikeln

Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård . Guiden heter ”Min guide till...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln