Coronaviruset och sjukdomen COVID-19

Den nya virussjukdomen Covid-19 har utvecklats till en pandemi och sprids nu i Sverige. Du som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp. Det visar erfarenheter från Kina och Italien, där en smittspridning pågått en längre tid.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

De flesta som får Covid-19 får en lindrig luftvägsinfektion, som går över av sig själv. Några kan få allvarligare sjukdom med bland annat lunginflammation och andningsbesvär. En studie från Kina visar att det är en mycket liten andel som drabbas av svår sjukdom och rapporter från Italien talar för att äldre personer över 70 år är den mest utsatta gruppen.

Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor t.ex. inköp av läkemedel på apotek.

Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19.

Vilka har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet vi fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. En genomgång av tillgängliga studier av Covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland

de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Vi har idag inte kännedom om andra riskgrupper för Covid-19. Det är möjligt att personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av medicinsk behandling också har ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen Covid-19.

Studierna visar inte att personer med astma, eller njursjukdom är riskgrupper för Covid-19, det är dock oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk.

Ny information tillkommer kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Läs mer om coronaviruset på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

Källa: Folkhälsomyndigheten