Koll på Läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet har pågått i snart fem år. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling.

I Sverige finns det ca 1,8 miljoner ålderspensionärer. De flesta av dessa använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men läkemedel innebär också särskilda risker för äldre personer eftersom de är känsligare än yngre, och många får för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre. Detta försöker Koll på läkemedel motverka genom evidensbaserad opinionsbildning.

Koll på läkemedel ger dig stöd och råd för en säker och väl fungerande läkemedelsanvändning.

Uppdaterad oktober 2015.

Novus undersökning om generiska byten

Utbyte av mediciner till äldre patienter – riskabelt eller inte? Apoteket har för Koll på läkemedel gjort en Novusundersökning om generiska byten till äldre i...

Läs hela artikeln

Elektroniskt expertstöd EES

Elektroniskt expertstöd (EES) Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel...

Läs hela artikeln

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre – om ålderism

Bok om ålderism ”Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre” – om ålderism Att många blir medvetna om ålderismen innebär inte att den...

Läs hela artikeln

Dina läkemedel från Apotekets recepttjänst

Du kan få dina läkemedel online via Mina recept, antingen på apoteket.se eller som app i din mobiltelefon. Det betyder...

Läs hela artikeln

Rådgivning för tryggare användning av läkemedel

Har du frågor om dina mediciner? Hur de ska användas, vilken nytta du har av dem, vad som händer...

Läs hela artikeln

Bli en kompetent patient

Äldre kan själva förbättra sin läkemedelsbehandling. Genom att lära sig mer om sina läkemedel är det lättare att ställa krav på...

Läs hela artikeln

Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård . Guiden heter ”Min guide till...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln