Presentationer – Koll på läkemedel

I olika sammanhang, t ex vid möten med pensionärsorganisationer, i Almedalen etc. presenteras Koll på läkemedel.
På den här sidan hittar du olika presentationer som har använts vid dessa tillfällen.

Informationsmöten för KPR representanter hösten 2014

KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Sten Boström
KPR-FORELASNING-Koll-pa-lakemedel-ppt Arne Melander 2015

Bild. Möte med KPR representanter från Norrlandslänen, Arlanda 2014

Uppdaterad oktober 2015.

P1060910

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck