Artiklar Reportage Intervjuer

Fallolyckor bland äldre

Fall bland äldre och skador förorsakade av fall ökar i Sverige och västvärlden på grund av en rad olika faktorer. Fallolyckor leder...

Läs hela artikeln

Positiva nyheter – fortsatt ekonomiskt stöd till Koll på läkemedel

Positiva nyheter – fortsatt ekonomiskt stöd Regeringen har beslutat att tilldela PRO och SPF Seniorerna 400 000 kr för att ta fram och sprida information...

Läs hela artikeln

Koll på läkemedel på FIP

Koll på läkemedel presenterat på FIP i Argentina FIP är den internationella kongressen för farmaci, som i år ägde rum i Buenos Aires, Argentina. Det...

Läs hela artikeln

Äldre och generiskt utbyte

Äldre läkemedelskonsumenter och generiskt utbyte på apotek: Problem i samband med generiskt utbyte En kandidatuppsats från Umeå universitet (våren 2016) har undersökt äldre läkemedelskonsumenters syn...

Läs hela artikeln

Statistik från senaste året

Statistik – Koll på läkemedel 2015 Nyligen publicerade vi här på Kolls hemsida statistiken för de mätetal vi följer fram till och med 2015. I...

Läs hela artikeln

Ännu bättre resultat för 2015!

Ännu bättre resultat för 2015! Nu har statistiken för Koll på läkemedel 2015 kommit. Glädjande nog kan vi återigen konstatera att förskrivningen av olämpliga läkemedel till...

Läs hela artikeln
Koll på läkemedel är en satsning som drivs gemensamt av:

Apoteket drivs av visionen
- ett liv i hälsa. Och vi möter våra kunder
utifrån behov och situation.
På apoteket.se kan du ta del av vad vi har att erbjuda, handla läkemedel och produkter, boka tjänster, får rådgivning
och mycket annat.

Gå till apoteket.se

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 pensionärer.

Gå till pro.se

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet. SPF har idag cirka 270 000 medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

Gå till spfseniorerna.se